Respektera att innehåll och bilder är vår egendom. Det är inte fritt fram att kopiera vare sig text eller bild. Kontakta oss om det är något ni vill låna. Please respect that the content, text as well as pictures, are our property. Contact us if you would like to borrow something.

Havannaville's Not Just Anybody "Elton"

Vår allra första valp "Rio", Havannaville's Ambassador❤