"Rio" Havannaville's Ambassador 6 år gammal i jan -14.