Dylan, Matisse, Leo och Chivaz
latar sig i hängmattan, juli -14.