Havannaville's Icing On the Cake,
har deltagit i två officella utställningar i Finland och tagit cert båda gångerna , bara 11 månader gammal.