Havannaville's Make My Day "Eddie"
bor hos Anna och Elisabeth i Jakobsberg/Stockholm.