"Leo" C.I.B EE CH FI UCH LV CH SE Cinnamon Sugar Von Der Old'n Aue är pappa till F kullen.